Chuyến Tham Quan Nhân Sự Khu Vực Đầu Tiên Của Talentnet

Chuyến Tham Quan Nhân Sự Khu Vực Đầu Tiên Của Talentnet

03/11/2017

Singapore, 25-27 / 10/2017, Chương trình giới thiệu đổi mới kinh doanh Talentnet (TBIS), chuyến đi công ty khu vực 3 ngày tới 6 công ty đã giành giải thưởng, được Talentnet tổ chức theo chủ đề Tu luyện tăng trưởng thông qua hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự sáng tạo và chủ động.

Chuyến Tham Quan Nhân Sự Khu Vực Đầu Tiên Của Talentnet

Singapore, 25-27 / 10/2017, Chương trình giới thiệu đổi mới kinh doanh Talentnet (TBIS), chuyến đi công ty khu vực 3 ngày tới 6 công ty đã giành giải thưởng, được Talentnet tổ chức theo chủ đề Tu luyện tăng trưởng thông qua hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự sáng tạo và chủ động. đã tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và trưởng phòng nhân sự khám phá một số chiến lược quản lý tài năng và kinh doanh tốt nhất được áp dụng bởi các công ty có trụ sở tại Singapore bao gồm Cisco, Dimension Data, NatSteel, Sats, SAP và Sentosa. 

Chuyến Tham Quan Nhân Sự Khu Vực Đầu Tiên Của Talentnet

Đây là chuyến công tác khu vực đầu tiên của Talentnet, hợp tác độc quyền với Viện Nhân sự Singapore (SHRI) và đã thu hút hơn 50 đại diện từ 28 công ty địa phương tham gia. Hành trình này đã cung cấp một nền tảng kết nối mạng nơi các công ty chủ nhà Singapore trình bày những câu chuyện thành công của họ về cách chuyển đổi văn hóa và nơi làm việc đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của họ. 

Đây là một cơ hội độc quyền cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam nổi lên với vai trò lãnh đạo toàn cầu. Sự đa dạng của ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh của các công ty chủ nhà cho phép khách tham gia nắm bắt các sáng kiến đổi mới để thay đổi và chuyển đổi. Chiến lược con người luôn thách thức và thú vị cùng một lúc. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhân sự ngồi lại với nhau và tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi vì sao lại hỏi về những gì, thì chúng ta có thể tạo ra lộ trình mạnh mẽ và tốt hơn cho lực lượng lao động nhanh nhẹn, ông Le Tan Phước – CEO của Searefico. 

“Khám phá các khía cạnh toàn diện của Quản lý nguồn nhân lực, làm thế nào Nhân lực có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sự phát triển kinh doanh bền vững và chuyên nghiệp tại Việt Nam cũng là một khía cạnh mà Talentnet và SHRI muốn cung cấp”, bà Tieu Yen Trinh, CEO của Talentnet nói.

Bà Tieu Yen Trinh - CEO của Talentnet thuyết trình vào ngày đầu tiên của TBIS

Bà Tieu Yen Trinh – CEO của Talentnet thuyết trình vào ngày đầu tiên của TBIS

Bà Nguyễn Thị An Hà – Trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông của Talentnet – Trưởng ban tổ chức TBIS cho biết: Trong thời đại thay đổi, bối cảnh nhân sự là một trong những lĩnh vực mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải tính đến trước khi đưa ra quyết định. Đặc điểm mới của một nhà lãnh đạo 4.0 là kết nối và phát triển con người, và cơ hội tiếp cận và phát triển khu vực sẽ được gửi đến từng nhân viên trong tổ chức. 10 năm làm việc với rất nhiều tổ chức kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng chìa khóa cho một doanh nghiệp thành công đi kèm với văn hóa của người dân. Dấu mốc 10 năm đáng chú ý cũng đã khuyến khích chúng tôi đưa ra ý tưởng về chuyến công ty khu vực này, để thu hẹp khoảng cách chiến lược con người trong thời đại gián đoạn giữa các công ty hàng đầu và toàn cầu.

Bà Lucy Tan, Giám đốc nhân sự hàng đầu

Bà Lucy Tan, Giám đốc nhân sự hàng đầu của các đội trên khắp các quốc gia nơi NatSteel hoạt động, cung cấp cho Thực hành quản lý nhân dân và kinh doanh tốt nhất 

Chuyến tham quan văn phòng tới Cisco với phần thuyết trình Chiến lược con người và thỏa thuận của chúng tôi 

Chuyến tham quan văn phòng tới Cisco với phần thuyết trình Chiến lược con người và thỏa thuận của chúng tôi 

Chuyến thăm văn phòng của SAP

Chuyến thăm văn phòng của SAP

Bà Ivy Chew - Trưởng phòng Nhân sự & Văn hóa và Quản trị Quốc gia về Dữ liệu Kích thước Singapore.

Bà Ivy Chew – Trưởng phòng Nhân sự & Văn hóa và Quản trị Quốc gia về Dữ liệu Kích thước Singapore. 

Tập hợp tại SATS

Tập hợp tại SATS để phát triển nguồn nhân lực trong việc nuôi dưỡng một nền văn hóa và giá trị cốt lõi hướng đến văn hóa

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!