Khóa Học Thiết Kế Chính Sách Thưởng Doanh Số

Khóa Học Thiết Kế Chính Sách Thưởng Doanh Số

13/05/2021

Một chương trình thưởng doanh số hiệu quả sẽ giúp tạo động lực và thúc đẩy năng suất của lực lượng bán hàng cho công ty. Khóa học “Thiết kế chính sách thưởng doanh số” của Talentnet-Mercer dành cho các chuyên gia nhân sự và quản lý phòng ban có tham gia trong công tác phát triển và thực thi các chính sách thưởng doanh số.

Khóa Học Thiết Kế Chính Sách Thưởng Doanh Số
Design Sales Incentives Plan

Cung cấp kiến thức về các bước để thiết kế lên một chương trình khuyến khích bán hàng hiệu quả, khóa học sẽ giúp người học biết thêm về:

  1. Mối quan hệ giữa đãi ngộ và kết quả thực hiện công việc, đặc biệt là vai trò của chính sách thưởng doanh số trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu
  2. Sự khác biệt về cấu phần thu nhập của đội ngũ kinh doanh và đội ngũ hỗ trợ
  3. Đánh giá mức độ hiệu quả của chính sách thưởng doanh số và phương pháp thiết kế lên mô hình khuyến khích bán hàng
  4. Ứng dụng vào việc xây dựng chính sách thưởng doanh số của tổ chức

Khóa học “THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH THƯỞNG DOANH SỐ”
Thời gian: 9:00 – 17:30 ngày 21/05/2021
Hình thức: trực tuyến – Microsoft Teams

Link đăng ký: https://forms.office.com/r/tTq5ZRMwbN 
LIÊN HỆ: Ms. Lưu Tú Dinh – 0767 434 651 – luu.tu.dinh@talentnet.vn để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học
Thời hạn đăng ký đến ngày 17/5/2021

Register Now

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!