Vấn Đề Cấp Bách - Tạo Và Duy Trì Bền Vững Một Văn Hóa Làm Việc Tích Cực

Vấn Đề Cấp Bách - Tạo Và Duy Trì Bền Vững Một Văn Hóa Làm Việc Tích Cực

16/08/2018

Trong thời đại của những thách thức không ngừng, các doanh nghiệp phải duy trì sự linh hoạt để phấn đấu và tồn tại. Tuy nhiên, cốt lõi của tất cả các doanh nghiệp là văn hóa của họ - một tập hợp các giá trị và hành vi đan xen.

Vấn Đề Cấp Bách - Tạo Và Duy Trì Bền Vững Một Văn Hóa Làm Việc Tích Cực

Vấn Đề Cấp Bách - Tạo Và Duy Trì Bền Vững Một Văn Hóa Làm Việc Tích Cực

Trong thời đại của những thách thức không ngừng, các doanh nghiệp phải duy trì sự linh hoạt để phấn đấu và tồn tại. Tuy nhiên, cốt lõi của tất cả các doanh nghiệp là văn hóa của họ – một tập hợp các giá trị và hành vi đan xen. Điều này có vẻ mâu thuẫn,nhưng một văn hóa làm việc được xây dựng tốt có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, động lực của nhân viên và về lâu dài, tạo ra một môi trường làm việc bền vững. Như vậy, trong những năm gần đây, văn hóa và khái niệm phù hợp văn hóa ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các tổ chức trên toàn thế giới.

Nonetheless, how can we create a culture that aligns with the strategic purpose of our organisation? Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một nền văn hóa phù hợp với mục đích chiến lược của tổ chức của chúng ta? Nếu văn hóa đã sẵn sàng, làm thế nào chúng ta có thể hiểu, ảnh hưởng và thúc đẩy sự thay đổi văn hóa từ cấp độ nhân viên để mang lại kết quả có thể đo lường được cho doanh nghiệp? Hiểu được sự cần thiết trong việc lan tỏa tầm quan trọng của chiến lược này vào tay bạn, Talentnet và Recentenetic International đang đồng tổ chức “EMERGENETICS- TẠO VÀ BỀN VỮNG MỘT VĂN HÓA LÀM VIỆC TÍCH CỰC TÍCH HỢP” – để giúp các công ty xây dựng một nền tảng hướng tới tương lai để nhận ra tiềm năng của họ.Date & time: 8:30 – 11:30am, 24th August, 2018

Ngày & giờ: 8:30 – 11:30 sáng, ngày 24 tháng 8 năm 2018

  • Địa điểm: MGallery Hotel Des Arts Saigon, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM.
  • Chúng tôi hân hạnh chào đón ba diễn giả chính từ cả Talentnet và Emergenetics, thảo luận về các chủ đề sau:
  • Hoạt động hiệu quả: 7 nguyên tắc để nổi lên một tổ chức sẵn sàng trong tương lai
  • Tiến sĩ Geil Browning – Người sáng lập ra Emergenetics  International
  • Nhận ra tiềm năng – Cách các tổ chức trong APAC áp dụng Công nghệ Emergenetics để thúc đẩy kết quả
  • Ông Terence Quek – CEO của Emergetics Châu Á Thái Bình Dương
  • Nghiên cứu điển hình: Cách các công ty Việt Nam áp dụng Công nghệ Emergetics cho văn hóa nơi làm việc tích cực
  • Bà Joanna Yeoh – Trưởng phòng tư vấn, giải pháp nguồn nhân lực, Talentnet
  • Các diễn giả sẽ mang theo những câu chuyện, nghiên cứu và những hiểu biết có giá trị được tích lũy từ hơn 30 năm nghiên cứu. Những người tham gia sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và thảo luận với đại diện của chúng tôi.

* Để đảm bảo trải nghiệm tương tác, sự kiện được giới hạn ở 50 người tham dự VIP.

** Sự kiện sẽ bằng tiếng Anh; không có bản dịch tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ms. Joanna Yeoh theo số (08:00) 90 133 2800 hoặc joanna.yeoh@talentnet.vn hoặc ông Tuấn Anh theo số (08:00) 90 815 2072 hoặc tran.tuan.anh@talentnet.vn

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!